Sjøhaugen

 

Nye borettslagsleiligheter i nyetablert boligområde på Sjøhaugen. Det vil være en sportsbod til hver leilighet og nedgravd felles avfallsanlegg. Utearealer vil bli opparbeidet med plen, asfalt og granittstein.

Med nærhet til sjøen og gode turmuligheter er naturen alltid tilgjengelig. Tilkomstveiene er gode og opplyste helt frem til hovedveien

Innhold:

Innredninger vil være ca. tilsvarende som vist på plantegninger. Endringer kan
forekomme. Møblering er tegnet inn for å vise hvordan det kan innredes og er
ikke inkludert. Baderoms- og kjøkkeninnredninger er inkludert. Garderobeskap er
inkludert som vist på plantegning.

Vinduer/dører:
Vinduer ferdig hvitmalt inne og ute.
Ytterdør med glass, innerdører hvit glatt med pakning i karm.

Gulv:
Gulv på bad leveres flislagt med varmekabler. Bod leveres med våtromsbelegg,
da varmtvannsbereder plasseres der og vaskemaskin kan monteres. Øvrig rom
leveres med laminatparkett.
Vaskemaskin kan monteres mot tillegg i pris.

Vegger
Innervegger: Innvendige vegger leveres med skygge MDF hvit som standard.
Baderoms vegger leveres med baderomsplater

Himling
Himlinger leveres med Tak-ess/sponplatehimling. Der tekniske installasjoner
krever det, kan det bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av kanaler og rør.
Disse er ikke nødvendigvis vist på tegning.

Baderom
Vegghengt toalett og dusjkabinett

Kjøkken
Det leveres Fossline norskprodusert kvalitetskjøkken inkludert hvitevarer.
Hvitevarer av typen Bosch/Siemens.
Dette blir levert fra Trekon interiør på Rørvik. Her kan man få tegnet de endringer
man eventuelt skulle ønske

Ventilasjon/Oppvarming/Vannforbruk
Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
med separat avtrekk fra kjøkkenhette.
Det kan i noen leiligheter være behov for å koble avtrekk til aggregat.

Standard:

Ved kjøpe av ny bolig er det mange fordeler:

– God tid til å forberede og planlegge overgangen til ny bolig

– Hvitevarer inkludert.

– Faste priser, og ingen prisøkning i byggeperioden for solgte enheter

– Ny bolig med minimalt vedlikehold

– Praktiske og tiltalende løsninger, tilpasset dagens tekniske krav til bl.a. energiøkonomisering
og lydisolering

– Ettårsbefaring av boligen

– Økonomiske garantier i fem år, og fem års reklamasjonsrett

Fyring/Oppvarming:

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
med separat avtrekk fra kjøkkenhette. Det kan i noen leiligheter være behov for å koble avtrekk til aggregat.

Beliggenhet:

Sjøhaugen boligfelt ligger flott til ved sjøen på sør/
vestsiden av Nærøysundbrua i Vikna kommune.
Feltet har svært gode solforhold og sjøutsikt til
Nærøysundet. Det er gang- og sykkelvei til sentrum
og feltet har innregulert barnehagetomt.

I tillegg er det regulert 4 lekeplasser og et
nærmiljøanlegg. Det er regulert inn egen tomt for
barnehage ved Sjøhaugen boligfelt. Området og tilkomstveiene er gode og opplyste helt frem til hovedveien. Boligene blir bygget i et rolig
nabolag tilbaketrukket fra trafikk.

I Sjøhaugen boligfelt har det vært lagt vekt på store
grøntområder. Man kan gå igjennom hele boligfeltet i friområder uten at man går gjennom en eneste tomt.

Adkomst:

Adkomst fra Rørvik:
Kjør mot Nærøysundbrua, ta til
venstre i krysset mot Sørveien. Ta så til venstre inn til Sjøhaugen boligfelt. Fortsett rett fram, boligen ligger da å høyre side merket med byggeplass skilt.

Parkering:

På felles biloppstillingsplass.

1 ½ parkering pr leilighet inkludert med gjesteparkering.

Overtakelse:

Etter nærmere avtale med selger.

Byggemåte:

Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt.
Utvendig royalimpregnert kledning/ svalgang med brannimpregnert malt kledning
Alt i henhold til forskrifts krav..

Delvis takoverbygg på verandaer som vist på tegning. Verandaer anses som utvendig konstruksjon og mindre ansamlinger av vann vil
kunne oppstå på overflaten etter regnvær. Drypping på ytterkant underliggende balkong kan likevel forekomme.

Hver leilighet vil få egen bod i leiligheten samt egen bod i separat bodbygg. Boder tildeles etter utbyggers valg. Gulv i utvendig bod vil være av betong og leveres uisolert.

Kjøpsbetingelser:

Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Utleie:

Det er kun en bruksenhet i boligen.

Beskaffenhet:

Arealet blir opparbeidet med asfalt,kantstein og parkeringsplasser. Grøntareal med beplantning iht prosjekt. Borettslaget er straks etter overtagelse ansvarlig for å ivareta utomhus arealene inkludert vanning av beplantet område.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1750
Gårdsnr: 11
Bruksnr: 45