Marøya 2020

Marøya - Fremtidsvisjon

Norbolig har storslagne planer for Marøya!

Det skal skapes 1000 nye arbeidsplasser og vi skal få 2000 flere ytternamdalinger. Men hvor skal de bo?
Vi har fått laget tre videoer som visualiserer hva vi tenker med område på Marøya. Her har vi planer for nytt rådhus i den nye storkommunen, næringsområde for plasskrevende detaljhandel, og selvfølgelig boliger. Her ser vi for oss et boligområde med både eneboliger og leiligheter med barnehage i umiddelbar nærhet.

Se vedlagte videolinker:

   

Illustrasjoner: