Portalen

Marøya Handelspark

Portalen – Marøya Handelspark har nå fått egen nettside.

Marøya ligger strategisk til langs Fylkesvei 770 kort vei både fra Rørvik og Kolvereid. Området har ett stort utviklingspotensial, der det ligger i nærhet til kommuner i sterk vekst. Næringstomtens beliggenhet er sentrumsnært mot både Rørvik og Kolvereid, samt at pendlertrafikken passerer her.

Kolvereid er Norges minste by og administrasjonssentrum i Nærøy kommune i. Kolvereid er et trafikalt knutepunkt i Nærøy kommune, med sin plassering imellom Rørvik, Foldereid og Namsos via fergesambandet Hofles–Lund. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehandel, privat og offentlig tjenesteyting, bygg og anlegg, og til den maritime industrien ved Kolvereidvågen, fremfor alle verftet Moen Marin med bedding, verkstedhall og kai.

Den sjarmerende småbyen Rørvik ligger i det vakre kystlandskapet i øyriket Vikna i Nord-Trøndelag. I over 100 år har dette vært det naturlige sentrum for havbruk og handel i regionen. Her bor og arbeider 3000 mennesker, som sammen med alle tilreisende i havna gjør Rørvik til en dynamisk og levende kystby med høy aktivitet året rundt.

Rørvik er en betydelig fiskehavn, og Telenor har et av sine kundeservice-sentre her. Ved Rørvik ligger Nærøysund bru som forbinder Vikna med fastlandet (Nærøy). Viktigste næringsveier på Rørvik er fiskeri, havbruk og telekommunikasjon

Det skal skapes 1000 nye arbeidsplasser og vi skal få 2000 flere ytternamdalinger. Men hvor skal de bo?
Vi har fått laget tre videoer som visualiserer hva vi tenker med område på Marøya. Her har vi planer for  næringsområde for plasskrevende detaljhandel, og selvfølgelig boliger. Her ser vi for oss et boligområde med både eneboliger og leiligheter med barnehage i umiddelbar nærhet.

Se vedlagte videolinker:

Illustrasjoner: