Myrstad

Rørvik er i stadig endring, og gamle bygninger må her vike for nye

Sentralt i Rørvik ligger Myrstad. Tomten er orientert mot sør, og har meget gode solforhold. Det er gang og sykkelveier ved tomten, og kort avstand til Rørvik sentrum. Her planlegges oppført boliger. Det kan bli noe som på disse bildene:

Rivningsarbeidet på Myrstad startet i juni 2018. En av to bygninger rives nå.