Norbolig har siden 1996 bygget leiligheter i Nord-Trøndelag.

Hovedsakelig har vi hatt vår virksomhet på Vikna og i Nærøy, men vi har også prosjekter utenfor dette området. Blant annet på Leka og i Namdalseid. Vi er så heldige å holde til i et område med stor etterspørsel etter boliger, og stor vekst i det lokale næringslivet, noe som gir stor aktivitet i nærmiljøet.

Vi bygger leiligheter både som rekkehus og større komplekser. Se vår referanseside for eksempler på hva vi har bygd. Vi har også mange spennende planer for framtiden, og mange tomter som er aktuelle å bygge på, både i Vikna og Nærøy.

Vi har fra 1996 og til i dag vokst fra en til seks ansatte. Steinar styrte de første årene alle prosjekter selv. Per Kristian Olaisen ble ansatt som nummer to i Norbolig as, og siden det har ytterligere fire ansatte sitt daglige virke på kontoret som nå ligger i Strandgata 23 på Rørvik.

Det har vært en rivende utvikling siden 1996 og fram til i dag. I den spede begynnelsen var det håndtegnede skisser og pappmodeller. Disse var selvfølgelig i korrekt målestokk, og ga et godt bilde av hvordan huset ville bli, men dette var arbeidsomme og tidkrevende metoder. I dag har vi langt mer effektive arbeidsmetoder ved hjelp av digitale medier.

Norbolig as har vært opptatt av å følge med i tiden, både på teknisk og design. Vi ønsker å bygge solide og tidsriktige boliger, slik at du kan finne ditt drømmehjem her hos oss.