Coowner

Coowner

FÅ HJELP MED EGENKAPITALEN, EI SELV!- Selv om man sitter med god inntekt og betjeningsevne kan veien inn i boligmarkedet virke lang og tung. Takket være Coowner har det blitt enklere å eie egen bolig, nå også i Rørvik! 

FÅ HJELP MED EGENKAPITALEN, EI SELV!

Har du inntekt og betjeningsevne men mangler egenkapitalen, er deleie med CoOwner noe for deg. CoOwner kan hjelpe deg med inntill 70% av egenkapitalen, og boligen blir tinglyst i sin helhet på deg som kjøper. Gjennom prisøkning og avdrag sparer du deg opp slik at du kan kjøpe ut CoOwners del av avtalen når du er økonomisk klar for det.


 Dersom du ikke har kjøpt ut hele boligen fra CoOwner når du skal selge, er CoOwner også med og dekker inntil halvparten av salgskostnadene etter minimum tre år. 


Norboligs boligprosjekt Steinberget, midt i Rørvik sentrum er godkjent av CoOwner, og her kan du ta steget inn på boligmarkedet i topp moderne, energieffektive leiligheter midt i kystbyen. 

Fakta om Coowner:

Coowner (Coo) ble etablert i 2020 med en visjon om å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet i samfunnet gjennom å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig. Vår deleie modell tilbyr en raskere vei inn i boligmarkedet for deg som ikke har nok egenkapital til å kjøpe bolig på egenhånd. Vi har kjøpt boliger i hele landet, og flere av våre boligkjøpere har allerede blitt fullt og helt eiere av sin egen bolig med Coo. Vi hjelper deg med den egenkapitalen du mangler og stiller oss bak boliglånet sammen med deg. På den måten har vi de samme økonomisk incentivene som deg til å spare egenkapital i boligen gjennom avdrag på boliglånet og verdiutvikling over tid i en bolig som vi begge er trygg på å investere i. Når du treffer oss vil vi typisk være interessert i å vite litt mer om din økonomi og dine planer for å bli boligeier. Sammen vil vi utarbeide et løsningsforslag der målet er å sette deg i stand til å kjøpe bolig. Og når du er klar til å kjøpe bolig så vil vi også støtte deg i å vurdere aktuelle boliger og bistå i en eventuell budprosess med mål om å gjøre et best mulig boligkjøp sammen.