Friske hjem

Friske hjem

Norbolig bygger hjem for fremtiden. Med moderne løsninger sikrer vi et inneklima som er godt å leve med. På vårt  prosjekt, Østly er det bl.a brukt veggplater fra Huntonitt. Dette er de eneste ferdigmalte veggplatene som er anbefalt av NAAF.

Østly har veggplater anbefalt av Norges astma og allergiforbund

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker, og forskning viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer utendørs og innendørs.

Mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan også bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Derfor trenger vi økt fokus på hvordan vi kan sikre godt inneklima i norske bygg. Slik kan vi forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke, ikke får økte helseplager. (Kilde NAAF).

Huntonit panelplater med trefiberkjerne er eneste malte panelplate anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Platene gir ingen avgassing og inneholder ingen kunstige tilsetningsstoffer. (Huntonit er kilde for ovenstående tekst)

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, gjennom hele året. Balansert ventilasjon fjerner forurensninger, fukt og lukt og motvirker radon og heksesot. Ren og frisk luft tilføres boligen og inneluft som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer fjernes. 

Luften inne blir ren og frisk og gir god komfort. Balansert ventilasjon bidrar til at det ikke oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene. I byområder med høy forurensing vil filter i ventilasjonsanlegget stoppe blant annet svevestøv og sikre at kun den friske luften kommer inn i boligen. Balansert ventilasjon er energibesparende. Opptil 85 prosent av varmen i ventilasjonsluften gjenvinnes. 

Det er montert balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit på Østly, og dette er hva Flexit skriver om balansert ventilasjon på sin hjemmeside

Allergivennlige overflater

NAAF anbefaler også bruk av laminatgulv. På Østly er det valgt  høytrykkslaminat som standard gulv. Dette kan legges uten bruk av lim.

På badet blir det fliser og malte flater.

Les mer om allergivennlige materialer her

Alt dette gir overflater som er enkle å holde rene, pene og frie for støv.

Boligvelger på Østly.no

Prosjektet Østly har fått egen hjemmeside. På denne siden finner du mer informasjon om dette flotte boligprosjektet samt boligvelger. Her kan du ta en titt inn i bygningen og se plassering i bygg, plantegning m.m.

Nettsiden til Østly med boligvelger finner du her