Oppvarming på Steinberget

Oppvarming på Steinberget

På Steinberget blir det vannbåren varme fra bergvarme. Bergvarme er et system som via borede hull i bakken henter varme fra energibrønner og bruker denne varmen til romoppvarming samt varmt tappevann. Dette gir de som flytter hit en lavere strømregning samt et miljøvennlig oppvarmingsalternativ.

Bergvarme er solenergi lagret i bakken. Denne energien kan man gjøre god nytte av ved å installere et bergvarmeanlegg, noe vi har valgt å gjøre på Steinberget

Bergvarme er en stabil energikilde som kan dekke det meste av energi du trenger i hjemmet ditt. Når man kommer dypere ned enn 10 meter er temperaturen stabil hele året. Det er her bergvarmepumpen henter lagret solenergi fra, ved bruk av et borehull i grunnfjellet også kalt energibrønn.

På Steinberget er det borret tre hull med en dybde på 2-300 meter for hvert hull. Disse utgjør energibrønnene som skal forsørge bygget med mye av den energien som trengs både til oppvarming og tappevann.

Energibrønnene henter den fornybare energien gjennom væskefylte plastslanger som senkes ned i borehullet. Væsken pumpes da opp og inn til varmepumpen. Når væsken har avgitt varme vil den nedkjølte væsken sendes tilbake i bakken for å hente mer varme.